واحد مشاوره آرشیو ...

 

مشاوره

 

يكي از فعاليت‌هاي مهم اين اداره، ارايه مشاوره به منظور بهبود كيفيت نگارش علمي مقالات (Scientific Writing) از جنبه‌هاي متدولوژي و طراحي مطالعه، آمار زيستي و زبان انگليسي، به شكل حضوري و غيرحضوري است.

 

مشاوره‌ دهندگان

 

 در زمينه نگارش مقالات علمي به زبان انگليسي (آقاي دكتر حميدرضا قديمي)

 

جهت هماهنگي با شماره 88954395 تماس حاصل نماييد.