نسخه‏ ي اوليه ‏ي گزارش علم سنجی اعضای هیات علمی (شهريور ماه1394) آرشیو ...

 

نسخه‌ي اوليه‌ي گزارش جامع علم سنجي اعضاي محترم هيات علمي ـ شهريور ماه 1394

 

باسمه تعالي

اعضاي محترم هيات علمي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 با ياري خداوند متعال، ادارهي انتشارات و علم سنجي دانشگاه مانند سال‌هاي قبل در راستاي وظايف خود، اقدام به تهيه گزارش جامع علمسنجي اعضاي محترم هيات علمي نموده است. در اين گزارش شاخصهايي از قبيل تعداد مقالات، تعداد استنادات و H-index براي تمامي اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه، بر اساس بانك اطلاعاتي Scopus و بدون اعمال محدوديت براي زمان انتشار مقالات، ارايه شده است. همچنين اين گزارش صرفا شامل شاخصهاي مربوط به آن دسته از عزيزاني است كه دست كم 3 مقالهي نمايه شده در اسكوپوس داشتهاند. توضيح مهم اين كه affiliationهاي مختلف ذكر شده در مقالات، اعم از دانشگاه علوم پزشكي تهران و غير از آن، در برونداد علمي افراد لحاظ شده است.

اين گزارش توسط كارشناسان ادارهي انتشارات و علمسنجي دانشگاه و عمدتا طي ماههاي مرداد و شهريور سال جاري تهيه شده، در مهرماه مورد بازبيني اوليه قرار گرفته است. با توجه به پويايي اين گزارش، تفاوتهاي مختصري در بعضي از شاخصها، در زمان انتشار نتايج نسبت به زمان استخراج اطلاعات، قابل انتظار و غير قابل اجتناب است. بنابراين فقط در صورت دريافت بازخوردهايي كه مربوط به وجود خطا در بازهي زماني تهيهي گزارش باشد، موارد تاييد شده اصلاح خواهد شد.

علاوه بر نكتهي فوق، به دليل دشواري‏هايي از قبيل تنوع شكل نوشتاري به كار رفته در نگارش نام نويسنده به زبان انگليسي، وجود اسامي مشابه، استفاده از آدرسدهي‏هاي متفاوت، خطاهاي موجود در نمايهنامه و ...، احتمال بروز اشتباه‌هاي سهوي از قبيل كم شماري يا زياد شماري در نتايج اعلام شده وجود دارد. به همين دليل تقاضا داريم پس از كنترل شاخص‏هاي اعلام شده، در صورت مشاهده هر نوع اشتباه در مورد خود يا ديگران، يا برخورد با نكته مبهمي در مورد اين شاخص‏ها، تا پايان آذر ماه سال جاري، با ادارهي انتشارات و علم‏سنجي دانشگاه به آدرس tumspressnew@tums.ac.ir مكاتبه يا با تلفن 88954395، بين ساعت‌هاي 12:30 تا 14:30 روزهاي شنبه تا چهارشنبه، تماس حاصل نماييد.

لازم به ذكر است كه اين گزارش حتا پس از نهايي شدن، به دليل اشتباهات غير قابل اجتناب هرچند اندك آن، قابليت استناد عمومي نداشته و در صورت نياز به اطلاعات دقيق فردي جهت ارايه به نهادهايي مانند دانشگاه يا وزارتخانه، بازبيني دقيق و موشكافانهي اطلاعات فرد مورد نظر به صورت جداگانه انجام خواهد شد. لذا، بازخوردهاي شما عزيزان در خصوص بيش شماري يا كم شماري در نتايج ارايه شده، كمك بسيار بزرگي در جهت هر چه درستتر شدن اين گزارش خواهد بود. تاكيد ميشود كه تمامي بازخوردهاي دريافتي، كاملا محرمانه تلقي خواهد شد.

نكتهي بسيار مهم اين است كه فقط در صورت ارايهي مستندات از طريق اي ميل امكان رسيدگي به اعتراضات وجود دارد و صرف ذكر اين نكته كه اطلاعات ارايه شده در مورد يك فرد خاص صحيح نيست به هيچ وجه كافي نخواهد بود. در اين زمينه، يكي از مهمترين توضيحات لازم، ارايهي فرمتهاي نوشتاري است كه اعضاي محترم هيات علمي در بانك اطلاعاتي اسكوپوس، با آن فرمت مقاله دارند. طبيعي است ارايهي عناوين و مشخصات مقالههايي كه از قلم افتادهاند و همچنين صفحهاي از اسكوپوس كه اطلاعات علمسنجي فرد مورد نظر را در بر دارد در تسريع امر بسيار مفيد خواهد بود.

يادآوري ميشود كه در نمايهنامهي اسكوپوس، بهترين راه حل براي مقابله با مشكل تنوع نوشتاري و هم‌چنين ساير اشكالات مربوط به نام نويسنده، مراجعه به آدرس:

http://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/2321/p/8150/c/8750

و دريافت راه‌نمايي‌هاي لازم به منظور اصلاح موارد نام برده است.

اميدواريم با ارايهي بازخوردهاي مناسب و در بازهي زماني تعيين شده، ما را هر چه بيشتر در ارايهي اطلاعات مفيد و درست ياري نموده و از اين طريق به پيشبرد اهداف پژوهشي دانشگاه كمك نماييد. 

 

با تشكر فراوان

اداره‌ي انتشارات و علم‌سنجي دانشگاه

(آذر ماه 1394)

 

 


 مرتب شده بر اساس حروف الفبا 

مرتب شده بر اساس تعداد مقالات

  (در صورت يكسان بودن اين شاخص، افراد به ترتيب، بر اساس H-Index، تعداد استنادات، و حروف الفبا مرتب شده‌اند)

مرتب شده بر اساس H-Index

  (در صورت يكسان بودن اين شاخص، افراد به ترتيب، بر اساس تعداد مقالات، تعداد استنادات، و حروف الفبا مرتب شده‌اند)

 

مرتب شده بر اساس تعداد استنادات

 

 (در صورت يكسان بودن اين شاخص، افراد به ترتيب، بر اساس H-Index، تعداد مقالات، و حروف الفبا مرتب شده‌اند)

 مرتب شده بر اساس H-Index بدون خود استنادي

(در صورت يكسان بودن اين شاخص، افراد به ترتيب، بر اساس H-Index، تعداد مقالات، و حروف الفبا مرتب شده‌اند)

 

 

مرتب شده بر اساس تعداد استنادات بدون خود استنادي

 (در صورت يكسان بودن اين شاخص، افراد به ترتيب، بر اساس H-Index، تعداد مقالات، و حروف الفبا مرتب شده‌اند)